Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny:

    prof. dr hab. Paweł Czarnecki

 

Sekretarz redakcji:

    mgr Andrzej Goworski

 

Redaktorzy Tematyczni:

    dr Sławomira Lisewska
    prof. dr hab. Miroslav Kelemen
    dr Krystyna T. Panas

 

Redaktorzy językowi:

    Język polski: dr Paweł Panas
    Język angielski: Andy Ender MA
    Język słowacki: Mgr. Andrea Gieciová – Čusová
    Język czeski: PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D.
    Język rosyjski: Andrey Stenykhin MA

 

Redaktor statystyczny:

    doc. dr Kiejstut R. Szymański

Skład i łamanie:

    Fedir Nazarchuk

Opracowanie graficzne:

    Fedir Nazarchuk