Kadra akademicka

Mariusz Kucharski

 

Jest specjalistą ds. public relations w zakresie zarządzania marką i kształtowania wizerunku. Prowadzi własne agencje PR i content marketing. Współpracuje z największymi firmami z wielu branż, m.in. spożywczej, motoryzacyjnej, energetycznej czy nieruchomości. Doradza firmom i instytucjom, szkoli z wystąpień publicznych, wykłada na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w budowaniu strategii content marketingowych i media relations. Jest trenerem Polskiej Akademii Public Relations. Jako ekspert od marketingu politycznego z sukcesem prowadził kampanię wyborczą jednego z kandydatów do Sejmu RP.

 

Ma doświadczenie dziennikarskie - przez kilka lat był dziennikarzem informacyjnym, wydawcą radiowym i telewizyjnym, reporterem politycznym i sprawozdawcą sejmowym.

Jolanta Kucharska

 

Dziennikarka telewizyjna i radiowa, specjalizująca się w tematyce ekonomicznej, trener wystąpień publicznych, doradca wizerunkowy.


Od 9 lat pracuje w TVN. Obecnie jako wydawca anteny kieruje pasmem porannym w TVN24 BiS. Wcześniej prowadziła program „Bilans” oraz serwisy ekonomiczne w TVN24. W TVN CNBC wydawała programy ekonomiczne i prowadziła wywiady z najważniejszymi ludźmi polskiego i światowego biznesu. Była także współautorką i prowadzącą magazyn o nowych technologiach „Progr@m” w TVN24. Wcześniej przez kilka lat pracowała w stacjach radiowych jako prowadząca i wydawca serwisów informacyjnych.

Sławomir I. Bukowski

 

Profesor nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kierownik Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych.


W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle, był głównym księgowym w spółkach akcyjnych, prezesem zarządu, w firmie konsultingowej B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o., której był współzałożycielem (1989-1998). Jest konsultantem w zakresie zarządzania finansami i projektów inwestycyjnych.

Witold Tabaka

 

Dziennikarz z ponad 15-letnim doświadczeniem, aktualnie pracuje w Discovery TVN Polska. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Swoje zawodowe życie rozpoczął od pracy w agencjach PR, a następnie przeszedł do mediów, gdzie jako dziennikarz i prezenter realizował głównie tematy gospodarcze, polityczne i ekologiczne. Pracę dziennikarską zaczynał od Akademickiego Radia Kampus. W powstającej wówczas rozgłośni współtworzył pierwsze serwisy informacyjne i programy publicystyczne. Później już jako reporter pracował w Radiostacji, Antyradiu i radiowej Trójce, skąd przeszedł do Telewizji Polskiej. Tam najpierw związał się z redakcją Wiadomości TVP1, a później Panoramy TVP2. Kolejne zawodowe wyzwania, to praca w charakterze prowadzącego w TVN24 BIS i Polskim Radiu 24 oraz autora reportaży w programie „Czarno na Białym” (TVN24). 

Sebastian Fuller

 

Dyrektor i wykładowca w Apsley Business School of London w Wielkiej Brytanii. Sebastian Fuller posiada bogatą międzynarodowa karierę zawodową jako menedżer w obszarze zarządzania jakością i marketingu. Spędził 14 lat jako wykładowca w Japonii. Prof. Fuller jest aktywnym konsultantem w dziedzinie marketingu i edukacji oraz bezpieczeństwa informacji. Zaangażowany w projekty dla Europolu im na Słowacji. Biegle włada min. Językiem japońskim.

Alexander J.Belohlavek

 

Alexander J. Belohlavek - profesor doktor habilitowany, urodzony w 1968 w Republice Czeskiej.

Absolwent prawa i handlu międzynarodowego. Jest prawnikiem i sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy ICC w Paryżu oraz od 2001 roku Prezesem Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Association of Lawyers) z siedzibą w Nowym Jorku w USA, członek wielu organizacji prawniczych o zasięgu międzynarodowym, min: ASIL (American Society of International Law), ILA (International Law Association), ASA (Swiss Arbitration Association), ArbAut (austriacki Arbitration Association), DIS (Niemiecki Instytut Arbitrażowy), Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, ICC.

Paweł Stanisław Czarnecki

 

Prof. dr hab. Paweł Stanisław Czarnecki MBA – profesor nauk społecznych. W pracy naukowej zajmuję sie etyką zawodową oraz problemami życia społecznego. Autor wielu artykułów i książek naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą. Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Posiada menedżerskie praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania poprzez pelnienie funkcji zarządczych w społkach handlowych i kapitałowych.


Ekspert naukowy w Czech Science Foundation (GACR) w Pradze, w Republice Czeskiej oraz w Slovak Research and Development Agency (APVV) w Bratysławie, w Republice Słowackie oraz w Human Resource Management Research, Journal of Logistics Management, International Journal of Arts, Education wydawanych przez Scientific & Academic Publishing Co. w USA.

Anetta Jaworska - Rutkowska

 

Związana z zarzadzaniem i marketingiem, public relations oraz szeroko rozumianą komunikacją, mediami i kulturą. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego -  muzykolog, dziennikarz, dyplomata. 


Pracowała m in dla takich firm jak Uniwersytet Warszawski, Telewizja Polska SA, Fundacja Kultury, Polskie Radio SA, Wytwórnia Fonograficzna „Pomaton EMI”, Telewizja Polsat SA, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi .


Pełniła między innymi funkcje:

Pełnomocnika ds. rozwoju Fundacji Kultury, Dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej, Zastępcy Dyrektora Dyrekcji Nagrań Muzycznych Polskiego Radia, Zastępcy Dyrektora Biura Handlu i Promocji Polskiego Radia, Dyrektora ds. Promocji muzyki polskiej i zagranicznej w Wytwórni Fonograficznej Pomaton EMI,  Szefa Oprawy i Kreacji Telewizji Polsat,  Dyrektora ds. Media Relations w AM Art-Media PR.


Przez kilka lat była członkiem Rady Programowej Festiwalu Kultury Europejskiej – Kraków 2000, a także pełniła funkcję I Sekretarza ds. kultury, nauki i technologii w Ambasadzie Polskiej w New Delhi w Indiach.


Od 2005 roku pracuje dla Jeronimo Martins Polska SA, tworząc dział komunikacji i CSR , a także realizując zadania w globalnych strukturach komunikacyjnych koncernu. Obecnie, w ramach swojej  funkcji, zarządza działaniami w zakresie biznesu odpowiedzialnego firmy, wspierając działalność największej sieci detalicznej w Polsce - sieci sklepów Biedronka.

Tomasz Sańpruch

 

Tomasz Sańpruch - wizjoner, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Specjalizuje się w zarządzaniu wizerunkiem i zarządzaniu kryzysowym. Jest także ekspertem ds. mediów, digital i content marketingu.


Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych z blisko 16-letnim stażem. Specjalizuje się w tematach finansowych, inwestycjach oraz start-upach.


Wcześniej związany z TVP, gdzie był m.in. szefem Redakcji Biznesowej TVP Info. Jego felietony i materiały wideo ukazywały się także w Rzeczpospolitej, Wprost, Pulsie Biznesu i Obserwatorze Finansowym - portalu NBP.


Absolwent Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych: HRM na Uniwersytecie Jagiellońskim i Bankowości Centralnej na Polskiej Akademii Nauk.

Stanislav Szabo

 

Assoc. Prof. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Dr h.c.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Transportu Lotniczego Politechniki Czeskiej w Pradze. Był jednym z założycieli Wydziału Lotnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach w Republice , gdzie pełnił funkcję zastępcy dziekana, a obecnie prowadzi wykłady w Katedrze Zarządzania Ruchem Lotniczym.


Pracował również w Ministerstwie Obrony Narodowej Republiki Słowackiej w Bratysławie jako dyrektor generalny oraz krajowy dyrektor ds. uzbrojenia. Reprezentował Republikę Słowacką w organach NATO w Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD - Conference of National Armaments Directors) w Brukseli oraz w Unii Europejskiej w Europejskiej Agencji Obrony ( EDA- European Defence Agency EDA) w Brukseli. Pełnił funkcję szefa wiodących zespołów ekspertów największych projektów modernizacji uzbrojenia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej min. zakup nowego samolotu transportowego i systemów komunikacji mobilnej. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek z branży lotniczej. Jest autorem ponad 350 artykułów i publikacji z dziedziny zarządzania, lotnictwa, członkiem rad naukowych uniwersytetów i rad redakcyjnych czasopism naukowych oraz branżowych.

Paweł Jasiński

 

Radca Prawny Paweł Jasiński  


Wykształcenie: 1993-1998 Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego

Magister Prawa (z wyróżnieniem) 1996-1997 Dyplom Brytyjskiego Centrum Prawa Angielskiego i  Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim 

Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Warszawie

2001-2002 Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – „Rachunkowość zarządcza i controlling”Egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym

2008-2010 MBA – Imperial College w Londynie


Doświadczenie zawodowe i praktyczne:

praktyka w zespole adwokackim w Londynie - 4 Breams Buildings 

doradca prawny  firmy „ASiP” S.A.

członek zarządu firmy „ASiP” S.A.

2000-2002 Prezes Zarządu Studium Europejskiego Sp. z o.o.

2005 – 2006 Członek Rady Nadzorczej PKS S.A. w Nowym Sączu

2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

2007 – 2008 Prawnik w spółce Unipetrol, a.s. 

2005 – 2010 Radca Prawny w PKN ORLEN S.A.

2003 – 2014 Wykładowca zajęć dla studentów oraz aplikantów radcowskich

Rudolf Dupkala

 

Rudolf Dupkala, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Lomonosonova w Moskwie, L'Universidad de Paris w Paryżu, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie oraz Żylinie. Zajmuje się pedagogiką i badaniami w zakresie problematyki historii filozofii i etyki, filozofii kultury oraz etyki zawodowej w biznesie. Jest autorem wielu monografii naukowych. Ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu, szczególnie na poziomie akademickim. Przez prawie 20 lat pracował na różnych stanowiskach akademickich (kierownik wydziału, przewodniczący Senatu Naukowego, przewodniczący Rady Naukowej, dziekan Wydziału Sztuki na Uniwersytecie w  Preszowie. Obecnie jest kierownikiem Katedry Filozofii i Religii na Uniwersytecie w Żylinie.

Jiri Kolenak

 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Prorektor Newton College w Pradze, naukowiec i czeski przedsiębiorca. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i marketingu. Autor wielu publikacji naukowych. Miłośnik żeglarstwa.

Mária Gažiová

 

Mária Gažiová, doktor  habilitowany nauk społecznych, jest ekspertem z zakresu psychologii społecznej i klinicznej oraz psychologii pracy. Organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Pracuje jako wykładowca akademicki na wydziałach nauk o zdrowiu i nauk społecznych w Czechach, Słowacji i Polsce.

Marcin Skurzak

 

Certyfikowany lektor języka angielskiego, tłumacz. Ukończył studia prawnicze pierwszego i drugiego stopnia o specjalizacji prawo brytyjskie i prawo finansów międzynarodowych. Absolwent King’s College w Londynie. Od kilku lat tworzy i wdraża szkolenia językowe dla klientów korporacyjnych w Warszawie. W swojej pracy łączy zainteresowania językiem angielskim, psychologią przekazywania wiedzy oraz tematyką rozwoju osobistego. Jest laureatem stypendium językowego w Parlamencie Europejskim.