Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Feliks Pluta - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Andrzej Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. Edita Kominarecova (Uniwersytet Preszowski w Presov, Slowacja)
prof. zw. dr hab. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Paweł Płusa (prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr hab. Józef Porayski-Pomsta (prof. Uniwersytetu Warszawskiego)
dr hab. Małgorzata Święcicka (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. Slávka Tomaščiková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)
dr hab. Zenon Weigt (prof. Uniwersytetu Łódzkiego)
prof. dr hab. Jewgenij Babosov (Akademia Nauk, Mińsk, Białoruś)
prof. dr hab. Tamara Yakavuk (Uniwersytet Panstwowy w Brześciu, Białoruś)
prof. dr hab. Michal Bochin (ISM w Presov, Słowacja)
prof. dr Sebastian Fuller (Apsley Business School of London, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Rudolf Dupkala (ISM w Presov, Słowacja)
prof. dr hab. Pavel Kouba (Uniwesytet Jana Amosa Komeńskiego w Pradze, Czechy)
prof. dr Daniel West (University of Scranton, USA)
prof. dr Devin Fore (University of Princeton)
prof. dr hab. Miroslav Keleman (VSBM w Koszycach, Słowacja)