O czasopiśmie

Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁEŃSTWO I EDUKACJA (International Humanist Studies SOCIETY AND EDUCATION) ISSN 1898-0171 (ISSN 2450-0356), 7 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych MNiSW (Lista B Lp. 1667).

SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe wydawane jako kwartalnik, przez Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie, International School of Management ISM Slovakia w Preszowie, Słowacja oraz Kyiv National University of Technologies and Arts w Kijowie, Ukraina, w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk humanistycznych w językach kongresowych we współpracy z naukowymi ośrodkami z Polski i zagranicy.

Wykaz czasopism punktowanych znajduje się w wyszukiwarce dostępnej pod niniejszym adresem: www.czasopismapunktowane.pl

Formularz zgłoszeniowy
Osoba fizyczna Firma
The maximum file size is 15mb (pdf, doc, docx)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.