O czasopiśmie

Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne PROSOPON (European Humanities and Social Studies PROSOPON) ISSN 1730-0266 (ISSN 450-033X) , 6 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych MNiSW (Lista B Lp. 1356).

PROSOPON to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe wydawane jako kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w językach kongresowych we współpracy z naukowymi ośrodkami z Polski i zagranicy.

Wykaz czasopism punktowanych znajduje się w wyszukiwarce dostępnej pod niniejszym adresem: www.czasopismapunktowane.pl

Formularz zgłoszeniowy
Osoba fizyczna Firma
The maximum file size is 15mb (pdf, doc, docx)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.