O nas

Instytut Humanum powstał w 2011 roku z potrzeby powołania do życia instytucji będącej profesjonalnym doradcą i wydawcą publikacji naukowych. Humanum działa na rynku edukacji wyższej świadcząc usługi doradcze, wydawnicze oraz badawcze. Instytut koncentruje się na działalności doradczo-naukowej w zakresie rozwoju i planowania kariery naukowej.

 

Instytut jest założycielem uczelni niepublicznej o nazwie Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska
z siedzibą w Warszawie (nr 383 w ewidencji uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce).

 

W aktywny sposób wspiera rozwój ludzi polskiej nauki, umożliwiając publikację ich dorobku naukowego na łamach czasopism punktowanych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, konferencjach oraz dydaktyce.

Wydawnictwo Humanum publikuje czasopisma naukowe punktowane zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Narodowym Ośrodku ISSN w Warszawie oraz na wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce tzw. Lista B. Obszarem zainteresowań są ponadto badania naukowe, granty oraz projekty naukowe o skali europejskiej i międzynarodowej. Instytut oferuje również duży zakres kierunków edukacji ustawicznej tj. studiów  podyplomowych (w tym BBA, MBA, DBA, LLM, w kilku formułach na rynku polskim, słowackim, czeskim, węgierskim, gruzińskim i brytyjskim ) oraz szeroki wybór kursów doszkalających.

 

Instytut współpracuje z szeregiem partnerów – uczelni zagranicznych, instytucjami naukowymi itd. Organem merytorycznym i wspierającym jest Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitni profesorowie min. z Polski, USA, Słowacji, Czech, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Malty oraz Wielkiej Brytanii.